Aktivitetane i laget

Les om dei ulike aktivitetane til Ungdomslaget her.

Gammaldans

Gammaldansen vert arrangert av

Voss Spelemannslag 

Toradarskulen

Toradarskulen byr på eit kjekt og spennande læringsmiljø for alle!

Jolamessa

Laget arrangerar årlig Jolamesse i Hallen

Folkedans i Hallen 2022_facebook_rett.png

Folkedans 2022

Dao e dansen igong, 13 september gir me full gass! 

Alle velkomne, her er det låg terskel. 

Fast%2520i%2520Skjervet%2520VM_edited_ed

Toradar

Hjå toradarskulen er alle velkomne!

Toradarskulen tilbyr opplæring til alle

Laget arrangerar årlig VM i toradar

¨Marknad_i_hallen_kvalitet.jpg

Jolamesse

Laget arrangerer årlig jolamesse i hallen med mange spennande utstillarar.

Lørdag: Messa åpner 11:00 - 15:30

Søndag 27. november kl 14.00-18:00

Søndag: 14:00-15:00

Foredrag av Laila Rynning Veum, styreleiar i Stiftinga Bergsliminne:

Kunstnaren Nils Bergslien og den allsidige kunstnarskapen hans

100 årsmarkering for sceneteppet "Jolareidi" (1922) i Voss Ungdomshall 

Musikalsk innslag

Gratis tilgjenge

Folkedans i Hallen 2022_facebook_rett.png

Her kjem det plutselig noke spennande!

Her kjem det noko!