Vil du læra å spela 

TORADAR?

Foto: Ingrid Sørheim

Bli med i det kjekke toradarmiljøet på Voss!

 
TORADARSKULEN
FAST I SKJERVET

Voss Ungdomslag tilbyr undervisning på toradar og trekkspel til born, ungdom og vaksne.

Undervisninga er tilpassa kvar enkelt elev og går føre seg ein-til-ein og i grupper kvar veke i Ungdomshallen.

"Fast i Skjervet" er toradargruppa på Voss. Gruppa er open for alle som har spelt toradar ei stund og som har lyst til å spela saman med andre.

 

Toradargruppa har opne øvingar kvar onsdag

kl. 19:00-21:00 i Ungdomshallen. 

TORADARSKULEN

Foto: Ingerid Jordal
INFORMASJON
PRISAR
 

Vil du læra å spela toradar eller trekkspel? Då er du komen til rett stad!

Toradarskulen tilbyr elevtilpassa undervisning for nybyrjarar og vidarekomne. Elevar under 20 år får individuelle timar kvar veke og har samspelsøvingar ein gong i månaden. Elevar over 20 år kan velja mellom individuell undervisning eller gruppeundervisning.

 

Aldersgrense: 6 år. Det er inga øvre aldersgrense. 

 

Instruktørar: Ingrid Sørheim og Steinar Odde. Les om instruktørane       .

2000,- for ikkje medlem

1750,- for medlem

Prisar gjeld per halvår

PÅMELDING
KONTAKT

Meld deg på ved å senda inn påmeldingsskjema nederst på sida. 

Påmeldingsfrist er 15. september for haustsemesteret og 15.januar for vårsemesteret.

Har du spørsmål?  Me vil gjerne høyra få deg!

 

Ikkje nøl med å ta kontakt på toradarskulen@hotmail.com 

eller på tlf. 902 91 180.

Fast i Skjervet

FAST I SKJERVET

Fast i Skjervet er gruppa for toradarspelarane på Voss. Laget har fast øving kvar onsdag kl. 19:00-21:00 i Hallen og deltek på festivalar og konkurransar saman gjennom året. Fast i Skjervet speler drivande god gamaldans og står for musikk til dansarane i Voss Ungdomslag ein gong i månaden. I tillegg spreier dei musikkglede gjennom andre speleoppdrag. 

 

Det er gratis å vera med og krev ikkje påmelding eller opptaksprøve. Har du spelt ei stund og har lyst til å vera ein del av eit godt, sosialt miljø er dette gruppa for deg!

Bli med oss på øving på onsdag, då vel!

 
Meld deg på Toradarskulen
Velg kurs:
Velg instrument:

Takk for di påmelding! Me tek kontakt med deg på e-post og/telefon så snart som råd.