top of page

Vil du læra å spela 

TORADAR?

Foto: Ingrid Sørheim

Bli med i det kjekke toradarmiljøet på Voss!

Toradar
TORADARSKULEN
FAST I SKJERVET

Voss Ungdomslag tilbyr undervisning på toradar og trekkspel til born, ungdom og vaksne.

Undervisninga er tilpassa kvar enkelt elev og går føre seg ein-til-ein og i grupper kvar veke i Ungdomshallen.

"Fast i Skjervet" er toradargruppa på Voss. Gruppa er open for alle som har spelt toradar ei stund og som har lyst til å spela saman med andre.

 

Toradargruppa har opne øvingar kvar onsdag

kl. 19:00-21:00 i Ungdomshallen. 

UngOsa 2017.jpg

TORADARSKULEN

Foto: Ingerid Jordal
INFORMASJON
PRISAR
Toradarskulen

Vil du læra å spela toradar eller trekkspel? Då er du komen til rett stad!

Toradarskulen tilbyr elevtilpassa undervisning for nybyrjarar og vidarekomne. Elevar under 20 år får individuelle timar kvar veke og har samspelsøvingar ein gong i månaden. Elevar over 20 år kan velja mellom individuell undervisning eller gruppeundervisning.

 

Aldersgrense: 6 år. Det er inga øvre aldersgrense. 

 

Instruktørar: Ingrid Sørheim, Steinar Odde og Siri Nordgård. Les om instruktørane       .

3000,- for ikkje-medlem i Voss Ungdomslag

2500,- for medlem i Voss Ungdomslag

Prisar gjeld per semester/halvår.


Søskenmoderasjon ved 2 eller fleir.

Avslag ved søskenmoderasjon: 500kr ned på medlemspris

Medlem i laget, 6-14år: Sparer 850kr i året.
Medlem i laget, 14-26år: Sparer 750kr i året.
Medlem i laget, over 26år: Sparer 650kr i året

For spørsmål om pris, faktura og liknande kontakt mob. 957 74 814.

PÅMELDING

Meld deg på ved å senda inn påmeldingsskjema nederst på sida. 

Påmeldingsfrist er 1. september for haustsemesteret og 15.desember for vårsemesteret.

KONTAKT

Har du spørsmål?  Me vil gjerne høyra få deg!

 

Ikkje nøl med å ta kontakt på toradarskulen@hotmail.com 

eller på tlf. 902 91 180.

Fast i Skjervet

FAST I SKJERVET

Fast i Skjervet er gruppa for toradarspelarane på Voss. Laget har fast øving kvar onsdag kl. 19:00-21:00 i Hallen og deltek på festivalar og konkurransar saman gjennom året. Fast i Skjervet speler drivande god gamaldans og står for musikk til dansarane i Voss Ungdomslag ein gong i månaden. I tillegg spreier dei musikkglede gjennom andre speleoppdrag. 

 

Det er gratis å vera med og krev ikkje påmelding eller opptaksprøve. Har du spelt ei stund og har lyst til å vera ein del av eit godt, sosialt miljø er dette gruppa for deg!

Bli med oss på øving på onsdag, då vel!

Kontakt Fast i Skjervet: mob. 415 70 853

Fast i Skjervet
Meld deg på Toradarskulen
Velg kurs:
Velg instrument:

Takk for di påmelding! Me tek kontakt med deg på e-post og/telefon så snart som råd.

bottom of page